Als je loslaat, heb je twee handen vrij.. (Loesje)

Interessant om te zien hoe transformatieprocessen (van afvallen tot het versterken van de bedrijfscultuur) beperkt worden door het proces te willen vormgeven in een bestaand kader…

Bij een transformatie op organisatie, team en individueel niveau is de kunst niet het implementeren van “het nieuwe” maar loslaten van het oude.

Patrick van Neerden