Deltion College

Op 7 november gaan we het Deltion college ondersteunen bij het samenvoegen van verschillende groepen. Groepsdynamica en psychomotoriek wordt ingezet om gezamenlijk met vertrouwen de toekomst in te gaan..