Driezorg

Ook in 2015 zullen we actief zijn binnen Driezorg. We gaan met de resterende groepen aan de slag met het thema moeilijk hanteerbaar gedrag. De evaluaties van de groepen die de training gevolgd hebben, (uitgevoerd samen met Rinske Chevalking en Petra Hoekstra) zijn zeer positief. We streven naar een succesvol vervolg !